welkom bij impuls
Ben je in het bezit van een videocamera?
Zijn je vakantiefilmpjes ook vervelend en worden die, na eenmaal
te zijn bekeken in de kast opgeborgen?
Zou je je eigen films willen inkorten en voorzien van een titel, achtergrondmuziek en tekst?
Wil je je filmisch talent verder ontwikkelen en er een echte hobby van maken?
Kun je heel wat tijd en energie stoppen in het vervolmaken van je beeldopnamen?
Als je antwoord op deze vraag "ja" is dan aanvaarden we je graag als lid van de
club.
 
Sluit aan bij Film- en Videoclub IMPULS
 
- Leer beter omgaan met je camera en haal het maximum uit je toestellen.
- Leer monteren en sonoriseren.
IMPULS is in de amateurfilmerij beroemd en geprezen om zijn dynamiek en de
hoogstaande kwaliteit van zijn filmproducties.
In een sfeer van kameraadschap en zonder onderscheid te maken in rang of stand
politieke of religieuze overtuiging, onze leden wegwijs maken en met raad en daad bij
te staan om zich te vervolmaken in de diverse facetten die deel uitmaken van het filmen.
Bij Impuls wordt zelfs uit de doeken gedaan hoe je met beeldmixers en
montagecomputers moet omgaan. Nieuwe technologieŽn volgen we steeds op de voet
maar daar toestellen enkel een hulpmiddel zijn om tot een afgewerkt product te komen
kun je bij ons enkel de basis aanleren. Het is niet de bedoeling dat wij je
omvormen tot computerfreak. Daarentegen is het onze taak om je alle aspecten die te
maken hebben met filmopbouw bij te brengen zodat de films van onze leden niet enkel
technisch"af" zijn maar tevens inhoudelijk boeiender en aangenamer worden om te bekijken
De "betere film" wordt nog altijd best aangeleerd in een filmclub.