Skip to main content

Het lidgeld voor volgend werkjaar wordt als volgt berekend:

  • lidgeld impuls 30 euro
  • lidgeld NAB 2.0 25 euro
  • sabam 55 euro.

Het lidgeld kan zoals andere jaren overgemaakt worden aan Eric Desander of via overschrijving.

Leave a Reply