BIOGRAFIE

door Bernard Debels

De huidige Film- en Videoclub IMPULS Kortrijk werd opgericht op 13 november 1979 onder de naam Filmclub VTB-VAB Kortrijk.
Het eerste bestuur telde 4 leden :
Carl Ostyn, Johan Speybrouck (de initiatiefnemer) (wijlen Johan Samynen) en (wijlen) Henri Grimonprez als voorzitter.
Allen zijn ze lid geweest van één of meer andere filmclubs in de regio, maar daar konden ze hun draai niet vinden. “De drempel”
om tot één van de clubs toe te treden lag hoog. Je moest al een peetvader hebben om lid te kunnen worden.

De 4 hadden het liever wat democratischer en plaatsten een advertentie in het weekblad “Atlas” voor een gratis filmavond.
Er waren zo veel geïnteresseerden dat het leslokaaltje van het VTB-gebouw (hun eerste lokaal) te klein was.
Zo konden zij veel nieuwe leden aantrekken, maar ook van andere clubs liepen mensen over, en daarvan zijn er nog steeds lid.
Hun eerste clubblad dat verschijnt krijgt de naam “IMPULS” en hun eerste projectie-avond door de leden wordt gehouden in de toneelzaal van het Middenstandhuis waar tot grote verbazing van de oprichters heel wat meer volk aanwezig was dan men zich had kunnen voorstellen.
In de beginne waren zij niet zo voor wedstrijden, eerder voor meer publiek trekkende festivals.

Het eerste jaar werd reeds gestart met het samenstellen van de lipsynchrone groepsfilm “Anonymus”.
Toch sluiten zij op 30 september 1980 aan bij de Provinciale vereniging WEVAC (West-Vlaamse Amateurcineasten)
en de Nationale vereniging NAB (Nationale Amateurcineasten Belgie).
In januari 1983 werd de afdeling “Video” gesticht.
Deze zal twee avonden per maand vergaderen en wel afzonderlijk van de bestaande afdeling “Film”.
Dit gebeurt nog tot in 1986.

Op 7 februari 1986 werd hun eerste lokaal (boven het VTB-kantoor) wegens plaatsgebrek omgeruild voor een lokaal op de 3e verdieping van het Conservatoriumgebouw boven de toenmalige BRT 2.
Op 11 september 1987 werd ook dit conservatorium verlaten voor een lokaal in het “Groeningeheem” (zaal 4) in de Passionistenlaan te Kortrijk.
Toen de club het aan de stok kreeg met de administratieve rompslomp van de VAB-VTB (ook in september 1987) werd hun naam overgenomen uit hun clubblad en werd het van dan af “Film- & Videoclub IMPULS”.
Op 15 oktober 1988 werd dan uiteindelijk een vast lokaal door de Stad toegekend nl. lokaal nr.11 ook in hetzelfde Groeningeheem. Dit lokaal waar ze tot op heden nog gehuisvest zijn wordt volledig zelf ingericht door bereidwillige leden.

De club kende een enorme opgang en bloei en ging de laatste 10 jaren lopen met de meeste provinciale titels. Ook nationaal en internationaal werden grote successen geboekt.

STEEKKAART : Film- & Videoclub Kortrijk

! Vergaderingen : tweemaal per maand in het Groeningeheem (Lokaal 11) te Kortrijk.
! clubblad : IMPULS verschijnt maandelijks.
! 60-tal leden waarvan meer dan de helft iedere vergadering aanwezig is.
! Jaarlijkse clubwedstrijd in het “Ontmoetingscenter de Vonke” te Heule met een 20 tal deelnemende films verdeeld over een ganse dag en bijgewoond door een 400 tal toeschouwers.
! Jaarlijkse clubuitstap op 1 mei, clubfeest eind juni en kerstfeest midden december.

! 7 voorzitters in hun bijna 30 jarig bestaan :

– (wijlen) Henri Grimonprez (1979-1984)
– Leo Jult (1984-1991)
– Eric Vanoverschelde (1992-1998)
– Ronny Claus (1999-2001)
– Bernard Debels (2002-2006)
– Hilaire Derycke (2006-2008)
– Elie Declercq (2008- )