Skip to main content
Cursus

Huwelijksreportage

By oktober 22nd, 2021No Comments

Huwelijksreportage

Vele Impulsers draaien één of meer huwelijksreportages per jaar. Soms zijn reportages van amateurcineasten niet om aan te zien en vaak verontschuldigd men zich door: ‘Jamaar, het heeft ook niet veel gekost’. Foute redenering uiteraard omdat weinig geld nog steeds veel te veel is voor een saaie, langdradige en slecht gestructureerde huwelijksfilm. Door puik werk te leveren kan men zich door de opdrachtgever correct laten vergoeden. Voor niks gaat de zon op.
Algemeen

Veel afwisseling in de beelden, veel cadragewissels
Een actie zoveel mogelijk opsplitsen in verschillende delen (actie-reactie)
Geen al te lange shots, ongeveer 5 sec is ideaal, tenzij je op een actie wacht
Veel inserts in de mis
Steeds op statief filmen in de mis (uitzonderingen zie hoofdstuk ‘mis’)
Tijdens mis op klank letten, liefst met externe microfoon en koptelefoon
Probeer een misboekje mee te pikken
Ieder hoofdstuk beginnen met het gebouw als situering
Ieder hoofdstuk eindigen met totaalbeeld
Af en toe scherpte-diepte verleggen als creatieve shot
Bij speeches begin en einde met spreker in beeld, daartussen inserts nemen
Op dansvloer op de richting van de muziek letten! (boxen)
Discreet filmen (zo goed als het kan, natuurlijk)
Klaarmaken bruid

Steeds beginnen met buitenshot van het huis (kan eventueel ook later gefilmd worden, wanneer de rode loper bijvb. Nog moet gelegd worden).
Bij schminken en kapper: veel afwisseling in cadrages. Voorkomen dat dezelfde persoon in 2 opeenvolgende shots in dezelfde cadrage zitten. Afwisselen met schminkster, borsteltjes, extreme close van lippen of ogen die worden ‘geprepareerd’, fotograaf in actie, enz.
Bij aankleden bruid: sommige bruidjes worden niet graag in lingerie gefilmd. Daarom is het beter om af te spreken dat ze je verwittigen van zodra het kleed over het hoofd is getrokken, zodat je kan filmen wanneer ze de knopjes dichtdoen. Ook hier veel afwisseling: totaalbeeld bruid en aankleedster (liefst de moeder natuurlijk), close knopjes die worden dichtgemaakt of rits die wordt toegetrokken, kikvorsperspectief van bruid, mensen die staan te kijken, fotograaf die foto’s maakt, close bruid, zicht achteraan, enz. (ook eventueel een jeugdfoto van de bruid die op de kamer staat of van het koppel).
Aankomst bruidegom

Mooi is natuurlijk wanneer het lukt om de suite auto’s die komen aangereden te filmen.
Het klassieke aanbellen aan de deur en de bruid die open doet wordt meer en meer vervangen door de bruid die van de trap komt en de bruidegom die met de familie onderaan de trap staat.
Omdat dit zo’n belangrijk en stresserend moment is, is het aan te raden de camera te laten lopen om snel veel shots te kunnen nemen: bruid die van de trap komt, als het kan een paar seconden applaus maar natuurlijk net op tijd terug om de kus te filmen. Daarna wat shots van de bruid die iedereen verwelkomt. Mooi hierbij is een totaalshot van op de trap.
Als overgang tussen verwelkoming en ‘gezellig samenzijn’is een shot van de ceremoniemeester die de glazen vult nuttig.
Als het niet stoort het koppel met of zonder de ouders eens laten klinken.
Daarna wat sfeerbeelden van de mensen
Afsluiten met totaalshot en/of creatieve shot
Instappen suite

Je hebt slechts één keer de suite volledig nodig. Als je je beter op je gemak voelt wanneer je vroeger vertrekt om dan de micro klaar te zetten in de kerk, geen probleem. Dan kan je de suite aan de kerk filmen.
De suitekoppels zoveel mogelijk vanuit verschillende hoeken filmen, liefst wanneer ze al in beweging zijn, dus zo weinig mogelijk posebeelden. Fotograaf mag eventueel ook eens in beeld.
Instappen bruid is mooi door open deur aan de andere kant van de bruidswagen.
Afsluiten met auto die weg rijdt.
Stadhuis

Gebouw van buitenaf filmen, eventueel met auto’s die aankomen.
Een paar shots van bruidegom en bruid die de trappen opgaan. Het binnenkomen in de raadzaal en het neerzitten hoeft niet, wel een overgangsshot van het wapenschild van de gemeente of wetboek met naam van de gemeente.
Na het overgangsshot ga ik in montage direct over naar schepen die de verwelkoming doet. Als het een tijdje duurt vooraleer hij binnen komt, kan je eventueel al wat inserts nemen van mensen die NIET aan het babbelen zijn. Deze kan je in montage als kijkende mensen gebruiken.
Als de verwelkoming te lang duurt: inserts nemen.
Een burgerlijk huwelijk kan soms snel gaan waardoor er soms weinig tijd is voor inserts, maar het voorlezen van de wetteksten worden niet gefimd, dus laat de camera maar lopen en neem zoveel mogelijk inserts.
Wel verreist: het voorlezen van de gegevens van het koppel “geboren te…, zoon van…, enz. Daarom de inserts van de bruid en de bruidegom apart + de ouderparen
Wat je ook nodig hebt is het tekenen van koppel en getuigen (let op cadragewissels om ‘springers’ te vermijden)
Het slotwoord van de schepen kan soms langdradig zijn. Bedoeling is dat je de aanvang en het slot kan vastleggen. Het middenstuk kan je gebruiken om nog enkele inserts te nemen. Maar als je de schepen voelt ‘klaarkomen’ spoed je dan om de handdruk en het overhandigen van het trouwboekje te filmen.
Om het hoofdstuk ‘Wet’ af te sluiten, probeer je best het trouwboeket en trouwboekje te bemachtigen om deze in een mooie ‘mise en scene’ te filmen. Dit beeld komt dan in montage in overvloei na de handdrukken, zodat je de felicitaties van familieleden en het naar buiten komen niet meer hoef te filmen. Zo kun je tijd winnen om bijvb. Naar de kerk te rijden.
Mis

Steeds beginnen met de kerk in z’n geheel te filmen als situering en aankomst van de wagens.
Wanneer de suite nog niet is gefilmd, alle koppels filmen die binnengaan Dat hoeft niet lang te zijn, enkele seconden wanneer ze voortstappen
Wanneer de suite wel al gefilmd is, hoeven enkel de laatste 3 koppels worden gefilmd (vanaf de ouders).
Het binnenkomen van de bruid niet in 1 lang stuk filmen, maar in een 5 tal shots (dichtbij, de bruidegom die staat te kijken, de kus aan haar vader, enz.) Kortom, veel afwisseling terwijl de camera niet gestopt wordt voor de klank.
De priester hoeft niet al te veel gefilmd te worden. Enkel dit: – Zijn verwelkoming (niet te lang) – Het begin en het einde van zijn preek (homilie), tenzij het een zeer persoonlijke preek is, dan iets langer. – uiteraard tijdens het opsteken van de ringen (de zegening van de ringen zeker in beeld brengen) – Huwelijkszegen – Zending (zeker zijn eindzegen in beeld brengen).
Alle lezingen van familieleden integraal filmen
Bij muziekkoor: de eerste anderhalve minuut filmen (met cadragewissels en pans), daarna inserts nemen.
Bij opsteken van ringen mag er gewisseld worden tussen wide en close op de handen. Opgepast: onmiddellijk daarna de huwelijkskus niet missen.
Bij tekenen van het huwelijksregister zoveel mogelijk afwisseling. Mogelijk kan je na het ondertekenen nog naar de muzikanten gaan om nog de laatste strofe te filmen
De offerande steek ik volledig in de montage, maar met een cadragewissel om de 10 seconden. Dus liefst geen ellenlange rij mensen die aanschuiven. De rij vanuit verschillende hoeken nemen, het koppel dat knikt naar de mensen, de priester, close van de offerschaal waar de mensen hun handen op leggen, enz.
Na de offerande kan je de camera loskoppelen om inserts te nemen van mensen die verder in de kerk zitten
Wanneer je het Onze Vader hoort is het het moment om weer naar voor te gaan want onmiddellijk daarna is het de huwelijkszegen waarbij de priester in beeld moet. Goed is als je vlak daarna nog een beeld kan nemen van het koppel dat rechtop staat of geknield zit voor de zegen.
De communie van het koppel uiteraard ook in beeld (met cadragewissels, bijvb. Tussen hostie en kelk
De communie mag gefilmd worden zoals de offerande, maar hoeft niet zo uitgebreid.
Na de communie kan je nog enkele inserts nemen, maar bij het slotwoord en de zegen graag de priester in beeld om de zegen te filmen. Probeer tijdens de mis een creatief eindbeeld te filmen (bloemen, kaars naar wazig of zoiets) zodat je in montage, na de zegen naar dit beeld kan overvloeien
De bedankingen en kusjes na de zegen hoeven niet echt. Je kan dan al wat materiaal wegbergen.
De wachtende mensen buiten filmen en dan wachten tot het koppel buiten komt. Probeer het werpen met rijst niet te missen! Camera laten lopen als het nodig is.
De bloemen die worden afgegeven niet te langdradig filmen maar met veel afwisseling (van achter het koppel, mensen die staan te gapen, enz.).
Je hebt alleen het instappen van het koppel nodig met het wegrijden van de wagen als eindbeeld. Zo heb je tijdens het instappen van de suite de tijd om je gerief naar de wagen te brengen.
Fotosesie

Veel of alles heeft te maken met je eigen creativiteit. Hou er wel rekening mee dat de fotosessie in Slow Motion wordt gemonteerd, dus mag er wat beweging in de camera zitten. Als het een stijf koppel en / of fotograaf is, laat dan de camera wat bewegen ipv het koppel.
Wel opnieuw veel cadragewissels.
Recepties

Steeds beginnen met zaal van buitenaf.
Film op de parking al wat mensen die toekomen, de ingang met mensen, door het portaal komen, kortom, een beetje opbouwen tot aan de suite die opgesteld staat.
De kusjes moeten niet al te uitgebreid gefilmd worden maar een beetje afwisseling met koppel, ouders, close van glas champagne dat weggenomen wordt, enz.
Ik doe meestal zo’n 3 tot 4 maal mijn ronde om groepjes mensen te filmen. Je hoeft zeker niet constant rond te lopen. Een goed tijdschrift kan helpen tegen de verveling…
De recepties wel afsluiten met een totaalbeeld of creatief beeld.
Wanneer de 2 recepties in mekaar overvloeien, best opnieuw buiten wat mensen filmen die aankomen, zodat in de film de overgang van de 2 recepties zichtbaar is.
Net voor de mensen aan tafel gaan film ik al de gedekte tafels (enkele creatieve shots) wanneer de kaarsen branden. Let ook op het thema van het huwelijk, ttz. De benaming van de tafels. Meestal ligt die in de interessesfeer van het koppel.
Diner

De aankondiging van de ouders en koppel moet niet perse worden gefilmd maar het binnenkomen met applaus wel.
De speechplaag: op sommige feesten is het een plaag dat iedereen zijn zegje wil doen via een speech, sketch, filmpje of powerpoint. Belangrijk is dat je het begin en het einde hebt. Als een vader beschrijft hoe zijn dochter een felle baby was, OK, maar als hij begint uit te wijden over haar studies, neem je best je inserts Als hij dan aan het punt komt waarbij bruid en bruidegom elkaar hebben leren kennen, keer je best terug naar de spreker want dan is het slot meestal in zicht.
Filmpjes of powerpoints kan je zo goed en zo kwaad het kan van het scherm affilmen, maar je hoeft dit niet volledig te doen. Ook hier zijn begin en einde het belangrijkste. Ik doe tegenwoordig steeds een USB stick meer waarop ze het filmpje of PP kunnen copiëren
Voor het diner zelf heb ik volgende werkwijze: Het inzetten van het bord, close up van het bord met vervolgens een aantal tafels die dat gerecht aan het nuttigen zijn.
Ik deel het totale aantal tafels op door het aantal gerechten, maar probeer alle tafels gefilmd te krijgen voor het dessert. Het dessert beperk ik tot het opbrengen en het aansnijden van de taart en daarna enkel de eretafel die het dessert eet.
Bij buffet ook wat mensen die ‘scheppen’.
Een buffet hoeft niet ingeleid te worden met ‘stillevens’ van de mooie taarten, maar liever met close beelden wanneer de desserten worden ‘geschept’ en gesneden. Liever actiebeelden dan stillevens.
Probeer alvast af te sluiten met een creatieve shot als overgang naar de dans.
Opgelet: vaak zijn het maar 2 gerechten (voorgerecht en hoofdgerecht) en heb je 200 tot 300 mensen aan tafel. Het is niet simpel om alle mensen te filmen terwijl ze aan het eten zijn. Ik probeer daarom kort nadat de obers hebben opgediend de tafels te filmen, met afwisseling. Een pano van een halve tafel, per twee, per drie, enz. De bedoeling is om niet constant dezelfde filmbeweging te maken. Let wel op een rustig begin en eindpunt bij je beelden zodat je niet moet snijden midden camerabewegingen.
Wanneer je een maaltijdgang hebt afgesloten, film je best nog een totaalbeeld van de zaal zodat er geen bruusle overgang is tussen iemand die aan tafel aan het eten is en een speech die even later volgt.
Dans
· De openingsdans: cadrageveranderingen zo kort mogelijk houden. Er mag bij een paar beelden wat beweging zitten (bijvb. Rond het koppel draaien), maar niet constant beweging.
· Let op de klank, probeer zoveel mogelijk te filmen in de richting van de boxen.
· Dans met de ouders: camera laten draaien, dansende koppels afwisselen.
· Overige muziek: Mijn systeem is als volgt: Ik neem eerst zo’n anderhalve minuut muziek op voor de boxen, zodat ik een goeie klank heb, vervolgens loop ik rond de dansvloer en neem zoveel mogelijk shots van dansende koppels. Afwisseling is hier de boodschap. Geen langdradige eindbeelden. 1 tot 2 widebeelden per liedje is voldoende.
· Ik maak er steeds een punt van om een mooi eindbeeld van de reportage te maken tijdens de dans. Bijvb. Een kaars scherp in beeld met fot van koppel en dansende mensen wazig op de achtergrond.
Succes.
ronny.

Avatar foto

Leave a Reply