Skip to main content

Beste Impulser,
Het lidgeld van onze videoclub Impuls bedraagt voor 2024: €35
De bijdrage voor NAB is: €25
Wie Sabam wenst, betaalt: €60
Betalen kan op rekeningnummer:
BE37 1030 8415 3228
Indien mogelijk graag voor 8 januari.

Avatar foto

Leave a Reply